Leer, doe, slaag. Ben jij een MASTER in ondernemen?

Van de ene op de andere dag succesvol… 

Zou het niet geweldig zijn als we iets leerden en er onmiddellijk goed in waren? Volg één pianoles en je zou Mozart of Beethoven kunnen spelen. Volg één tekenles en je bent in staat om een hoogstaand gebouw te ontwerpen. Trap één keer tegen een bal en word profvoetballer.

Als het zo gemakkelijk was, zou iedereen elke dag iets nieuws leren. De waarheid is dat leren oefening vereist en dat oefenen zowel verfijning als herhaling vereist. Het beheersen van een vaardigheid is vaak een levenslange reis, zelfs voor de meest getalenteerden onder ons. 

Het menselijk brein bestaat uit twee hersenhelften. Deze onafhankelijke maar onderling verbonden delen van de hersenen helpen om het menselijk lichaam te besturen.  

Beschouw ze als je ‘harde schijven’. Ze verzamelen informatie en slaan onze ervaringen en beelden op terwijl we leren en groeien. Dit ingewikkelde netwerk zet aan tot vrijwillige en onvrijwillige acties en reacties terwijl we leren. 

Interessant is dat mensen nog steeds kunnen functioneren als één kant van de hersenen beschadigd is, maar ze zullen nooit nog zo effectief zijn. We moeten beide kanten van de hersenen inzetten om elke vaardigheid onder de knie te krijgen. 

Beide kanten van de hersenen 

Je hebt waarschijnlijk wel eens een online quiz gedaan om te bepalen welk deel dominanter is. Degenen die zichzelf “RIGHT BRAIN” noemen, zijn over het algemeen logischer en methodischer.

Degenen die zich identificeren als “LEFT BRAIN” zijn creatiever en instinctiever. De wetenschap blijft evolueren over dit onderwerp. Dat begrip noemt men neuroplasticiteit. 

Mensen met een linkerhersenhelft oriëntatie zouden meer zijn: 

  • Analytisch 
  • Logisch 
  • Detail– en feitgericht 
  • Numeriek 
  • Waarschijnlijk in woorden denken 

Mensen met een rechterhersenhelft oriëntatie zouden meer zijn: 

  • Creatief 
  • Vrijdenkend 
  • In staat om het grote geheel te zien 
  • Intuïtief 
  • Waarschijnlijk meer visualiseren dan in woorden denken 

Ongeacht hoe jij je identificeert, jouw hersenen betrekken beide zijden wanneer we leren. Het moet informatie verwerken, visuele input beheren en tegelijkertijd audio interpreteren. Het betrekken van beide hersenhelften is van cruciaal belang voor het begrip.

Een nieuwe vaardigheid leren 

Wanneer je voor het eerst een nieuw concept of nieuwe vaardigheid begint te leren, strijden de twee hersenhelften om de ‘macht’. Binnen enkele seconden beginnen je hersenen de nieuwe informatie te ontvangen en te ontcijferen.

Deze versleuteling gaat niet altijd goed en mensen ervaren vaak in verwarring wanneer ze iets nieuws leren. Dit is wanneer de rechter– en linkerkant van je brein in strijd zijn met de informatie, omdat deze niet overeenkomt met wat je al weet. Deze verwarring kan verschuiven naar angst of verstoring, wat zowel verontrustend als gunstig is voor het leerproces. 

Verstoring 

Door verstoring en verwarring worden beide hersenhelften gedwongen samen te werken. Deze samenvoeging van nieuwe input verhoogt de belangstelling.  

Deze interesse of nieuwsgierigheid kan, mits goed gevoed, zich vertalen in diepgaand leren en uiteindelijk tot meesterschap leiden.  

Maar we zullen geen enkele nieuwe vaardigheid onder de knie kunnen krijgen, tenzij we oefenen en handelen naar wat we zojuist hebben geleerd. Om het leren te bestendigen is herhaling cruciaal. Herhaling helpt niet alleen om verbindingen in het geheugen te vormen, het stelt ons ook in staat om de vaardigheid gemakkelijk toegankelijk te maken.  

Dat zie je bij meeslepend taalonderwijs. Blootstelling aan een taal in de klas is nooit zo effectief als het gebruiken van taal in een levende omgeving.

In een levende omgeving word je gedwongen om met vallen en opstaan te communiceren en als je succesvol bent, onthoud je de informatie gemakkelijker. De voldoening die je van leren krijgt geeft ons natuurlijk een stimulans om het gedrag te ‘herhalen’.  

In het bedrijfsleven worden we vaak beloond voor het beheersen van, of bekwaam zijn in vaardigheden. Ongeacht hoe gemakkelijk of moeilijk het was om een niveau van meesterschap te bereiken, we streven ernaar om het gevoel en de beloningen te dupliceren, terwijl we blijven leren om vooruitgang te boeken. Leren heeft ook bijeffecten, zoals ook te lezen in dit artikel op Inc.com 

Leren maakt je gelukkiger

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat hoe ambitieuzer de doelen die we stellen, hoe gelukkiger we zijn. En als we onze eigen doelen bepalen, is ons geluk niet afhankelijk van anderen.

We kiezen hoeveel uur we oefenen, en we nemen de verantwoordelijkheid over wat we bereiken. Persoonlijke ontwikkeling is een manier om onze innerlijke rust te garanderen.

Je blijft nederig

Als we zoveel mogelijk willen leren, is de kans kleiner dat we arrogant overkomen. Echte charmeurs zorgen ervoor dat ze niet zelf de slimste lijken; ze laten anderen slim lijken. En als mensen zien dat je van ze probeert te leren, wordt het veel gemakkelijker om leuk gevonden te worden.

Je wordt een coach 

Als leider van jouw organisatie moet je leren een onderdeel van jouw bedrijfscultuur maken. Een manier om hiermee te beginnen, is door anderen te leren wat jij in de loop van de tijd hebt geleerd. Je wilt zo’n geweldige leraar worden dat je bedrijf zichzelf kan runnen zonder jou. Als je dat hebt bereikt, heb je echt de staat van MASTERY bereikt. 

BradSugarsTheMoreYouLearnTheMoreYouEarn

Hoeveel leer JIJ bij als ondernemer?  

Als bedrijfseigenaar leer je razendsnel doordat je alle aspecten van jouw bedrijf moet beheersen. Sommige vaardigheden leer je gemakkelijk, andere leer je door kostbare fouten.  

Om faalkosten te minimaliseren, moet je consistent en continu leren. Hoe meer je leert, hoe meer je in praktijk zult willen brengen. Actie is het resultaat van leren en zonder actie verdwijnt de informatie meestal en vervaagt ze.  

Daarom oefenen topsporters individuele vaardigheden, krijgen chirurgen permanente educatie om nieuwe technieken te leren en als ondernemers moeten we blijven leren om ondernemerschap écht onder de knie te krijgen!

FirstLearnThenRemoveTheL_ActionCOACH

Kennis delen:

Test uw business met deze marketing audit

Kurt Vervloet

Kurt Vervloet is een business coach, blogger en spreker. Sinds 2017 coacht hij bedrijven over de hele wereld, variërend van solo-ondernemers, KMO bedrijven tot uitvoerende managementteams bij grote organisaties. Zijn klanten kiezen ervoor om met hem samen te werken vanwege mijn bewezen, no-nonsense benadering van het optimaliseren en opschalen van bedrijven. Door geweldige resultaten met zijn klanten te behalen werd hij reeds beloond met verschillende Awards.

Gerelateerde adviezen:

Smart doelen voorbeelden
Personeel

SMART doelen voorbeelden

Het belang van het stellen van SMART-doelen, een cruciale component voor het behalen van zakelijk succes, kan niet genoeg benadrukt worden. Deze doelen zorgen voor

Klanten

Top 5 marketingboeken

Als ondernemer is het bijblijven met de nieuwste marketingstrategieën en inzichten cruciaal om je bedrijf te laten groeien en bloeien. Maar met de overvloed aan