EBIT berekenen – essentieel voor je bedrijfsresultaat

Begrijpen hoe je EBIT kan berekenen, is essentieel voor elke ondernemer en belegger aangezien ze waardevolle inzichten kunnen bieden over de financiële gezondheid en winstgevendheid van jouw bedrijf. 

Wat is EBIT?

EBIT of “Earnings Before Interest and Taxes”, is een maatstaf die de operationele winst van jouw bedrijf weergeeft voordat rente en belastingen worden afgetrokken. Het biedt inzicht in de operationele prestaties door enkel te kijken naar de opbrengsten en bedrijfskosten gerelateerd aan de kernactiviteiten van een bedrijf. 

EBIT berekenen – hoe doe je het?

EBIT berekenen biedt inzichten in de operationele winst van een onderneming door alleen rekening te houden met opbrengsten en bedrijfskosten, exclusief rente en belastingen.  

Formule: 

EBIT = Omzet (netto) – Bedrijfskosten 

Formule volgens de richtlijnen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) in België:  

  1. Begin met de winst (of het verlies) vóór belastingen. Dit is je uitgangspunt. 
  1. Trek de opbrengsten af die niet direct verband houden met de kernactiviteiten: dit omvat inkomsten uit financiële vaste en vlottende activa. 
  • -Opbrengsten uit financiële vaste activa (code 750) 
  • -Opbrengsten uit vlottende activa (code 751) 
  • -Andere financiële opbrengsten (code 752/9) 
  1. Voeg vervolgens alle kosten toe die verband houden met schulden: inclusief kosten van schulden en waardeverminderingen die niet operationeel zijn. 
  • + Kosten van schulden (code 650)  
  • + Waardeverminderingen op vlottende activa (code 651) 
  • + Andere financiële kosten (code 652/9) 

Voorbeeld: 

Laten we zeggen dat jouw bedrijf een omzet genereert van €500.000 en bedrijfskosten (inclusief kosten van verkochte goederen, maar exclusief rente en belastingen) heeft van €300.000. 

EBIT = €500.000 – €300.000 = €200.000 

Dit wil zeggen dat het bedrijf een operationele winst van €200.000 heeft voordat rente en belastingen worden afgetrokken. 

Wat zegt EBIT over de financiële gezondheid van een bedrijf?

Een sterke EBIT wijst op een goede operationele efficiëntie en winstgevendheid, exclusief de impact van rente en belastingen. Het is een indicatie dat een bedrijf goed presteert in zijn kernactiviteiten. 

Hoeveel EBIT is gezond?

Het bepalen van een ‘gezonde’ EBIT hangt sterk af van de sector waarin je bedrijf opereert en de fase waarin je onderneming zich bevindt. In het algemeen wordt een positieve EBIT gezien als een teken van operationele sterkte, omdat het laat zien dat je bedrijf in staat is winst te genereren vóór de invloed van rente en belastingen. 

Een gezonde EBIT-marge varieert, maar als vuistregel geldt dat een marge van 10% of hoger vaak wordt beschouwd als sterk, terwijl een marge tussen 5% en 10% als adequaat kan worden gezien. Echter, in sommige industrieën is zelfs een lagere marge acceptabel, gezien de aard van de bedrijfskosten en investeringen in vaste activa. 

Het is belangrijk te benadrukken dat het evalueren van jouw EBIT ook moet gebeuren in de context van jouw bedrijfsresultaten over meerdere jaren om trends te identificeren. Een consistente groei in jouw EBIT suggereert een verbetering in de operationele efficiëntie en winstgevendheid van jouw onderneming.

Kennis delen:

Test uw business met deze marketing audit

Kurt Vervloet

Kurt Vervloet is een business coach, blogger en spreker. Sinds 2017 coacht hij bedrijven over de hele wereld, variërend van solo-ondernemers, KMO bedrijven tot uitvoerende managementteams bij grote organisaties. Zijn klanten kiezen ervoor om met hem samen te werken vanwege mijn bewezen, no-nonsense benadering van het optimaliseren en opschalen van bedrijven. Door geweldige resultaten met zijn klanten te behalen werd hij reeds beloond met verschillende Awards.

Gerelateerde adviezen:

Smart doelen voorbeelden
Personeel

SMART doelen voorbeelden

Het belang van het stellen van SMART-doelen, een cruciale component voor het behalen van zakelijk succes, kan niet genoeg benadrukt worden. Deze doelen zorgen voor